Velveeta

Faun satin/english angora with extreme softness and a touch of shine